Regulamin fitness

Regulamin fitness

1. Na zajęcia mają prawo wejścia osoby pełnoletnie, które posiadają aktualny karnet lub wykupiły wejście jednorazowe. Osoba niepełnoletnia może uczestniczyć w zajęciach jedynie za pisemną zgodą opiekuna prawnego.

2. Karnet upoważnia do wejścia na zajęcia wyłącznie osobie będącej jego imiennym właścicielem. Pracownik salonu American Beauty ma prawo do identyfikacji właściciela karnetu na podstawie dowodu tożsamości.

3. Właściciel karnetu jest zobowiązany do jego okazania przed wejściem na zajęcia.

4. Za zgubiony karnet obowiązuje opłata 15 zł.

5.Wykupując „wejście jednorazowe” klient pozostawia w recepcji dokument stwierdzający jego tożsamość.

6. Karnet na zajęcia ważny jest 4 tygodnie od dnia jego wykupienia.

7. Opłata za karnet nie podlega zwrotowi w przypadku rezygnacji z zajęć lub ich nie wykorzystania.

8. Niewykorzystane zajęcia nie przechodzą na kolejny miesiąc. Nie ma możliwości przedłużenia karnetu.

9. Obowiązuje deklaracja i wcześniejsza rezerwacja dni i godz. zajęć w danym karnecie.

10. Osoby zapisane na wybrane zajęcia mają pierwszeństwo uczestnictwa w ćwiczeniach. Pozostali mogą dołączyć do grupy w przypadku wolnych miejsc.

11. W przypadku braku miejsc lub dużej liczby chętnych osób istnieje możliwość stworzenia dodatkowej grupy przy min. 5 osobach.

12. Istnieje możliwość odrobienia niewykorzystanych zajęć w trakcie trwania karnetu jedynie pod warunkiem wcześniejszego ich odwołania oraz wolnego miejsca w grupie.

13. Zajęcia fitness trwają 50 minut.

14. Jedno wejście to 50 min danych zajęć. Pozostanie na kolejnych zajęciach oznacza wykorzystanie kolejnego wejścia na karnecie.

15. Właściciel salonu American Beauty zastrzega sobie prawo do odwołania zajęć w przypadku grupy liczącej poniżej 5 lub niedyspozycji instruktora.

16. Właściciel salonu American Beauty ma prawo rozwiązania danej grupy lub zmian w grafiku po wcześniejszym powiadomieniu uczestników zajęć.

17. Na salę fitness może wejść osoba w stroju sportowym oraz w czystym obuwiu sportowym, zmienionym na terenie salonu American Beauty.

18. Każdy uczestnik zajęć obowiązkowo powinien posiadać własny ręcznik do ćwiczeń wykonywanych na matach i coś do picia.

19. Osoby będące po raz pierwszy na zajęciach zobowiązane są poinformować o tym instruktora.

20. Podczas zajęć należy stosować się do zaleceń i wskazówek instruktora.

21. Przed zajęciami należy zgłosić instruktorowi o jakichkolwiek problemach zdrowotnych lub o złym samopoczuciu w trakcie zajęć.

22. Osoby z problemami zdrowotnymi przed przystąpieniem do ćwiczeń powinny skonsultować się z lekarzem.

23. Właściciel salonu American Beauty zastrzega sobie prawo do wypraszania osób zakłócającyh porządek w trakcie zajęć.